Den 26-28 Mars går Robot Challange i Wien av stapeln, något att betrakta som Europeiskt Mästerskap i autonoma robotar. Vi är några stycken från Stockholm Robot som ska åka ner för att tävla och titta. Hör av dig om du är sugen att hänga på!

http://www.robotchallenge.org/en/home/

Robot Challange

Robot Challenge

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.