Sommaruppehåll Stockholm Robot

Sommaruppehåll Stockholm Robot

Nu vilar vi upp oss inför höstens robotaktiviteter. Anmälan för kurserna kommer att läggas ut under sommaren och planeras dra igång i början av september. Trevlig sommar!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.