Micke och Jocke föreläste om hur man bygger sumorobotar på Tekniska Museet. Det hela filmades och finns tillgängligt på Bambuser:

http://bambuser.com/channel/Tekniskamuseet/broadcast/2152560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.