Kursplan för

Bygga Sumorobot

VT-2012

onsdagar från 14:e Mars, 10 ggr

Kursledare: Joakim Larsson
Handledare:

Sponsorer:

Southpole AB
Tidpunkt måndagar 18.00-21.00 Teori, 30-60 minuter Meka robot
14 Mars Regler och strategier

En sumorobots fysik

– Sätta ihop Tamiya motorn

– Såga till en bottenplatta

21 Mars Elektronik

Programmering

Avancerade strategier

– Löda USB programmerare

– Löda CPU kort – Spänningsmatning via USB

– Ladda enkelt program till CPU

28 Mars Styrning

Spänningsmatning

Elmotorer

– koppla in batterier

– koppla in motorer

– ladda enkelt motortest program

4 April Mekarkväll

Workshop

11 April Linjesensorer – koppla in linjesensor

– ladda enkelt sensortest program

– skriva enkla testprogram för motorer och sensorer

18 April Avståndssensorer

Andra Sensorer

Försvar

– koppla in avstånds sensor

– Ladda enkelt sensortest program

25 April Mekarkväll

Workshop

2 Maj Attack

Plogteknik

– såga till plog

– montering plog

9 Maj Ett tävlingsprograms olika delar Kalibrering – Programmering
16 Maj Mekarkväll

Workshop

19 Maj Tävling
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.